Náhradní plnění

Jako zaměstnavatel s více než 25-ti zaměstnanci jste ze zákona (zákon o zaměstnanosti §81 č.435/2004 Sb.) povinni zaměstnávat OZP (osoby se zdravotním postižením), a to v poměru 4% z celkového počtu zaměstnanců.

Využití náhradního plnění funguje jako jedna z možností plnění tohoto zákonem stanoveného podílu, tedy nákupem produktů či služeb od dodavatelů, kteří zaměstnávají více jak 50% OZP.

Možnosti splnění zákonem stanoveného podílu z kterých si můžete vybrat:

- Zaměstnáte osoby ZP.

- Úhrada tzv. "invalidní daně" za nesplnění zákonné povinnosti zaměstnat 4% OZP.

- Využít nákupu produktů či služeb nebo zadáním zakázek chráněným dílnám, které mají více než 50% zaměstnanců OZP.

- Částečná kombinace výše zmíněných variant.

Konkrétní příklad využití náhradního plnění pro rok 2020 pro Vaši společnost:

Celkový počet zaměstnanců Vaší společnosti: 100 osob
Z toho osob se zdravotním postižením: 0 osob
Potřebujete nahradit povinnost zaměstnávat: 4 osoby se ZP (100/25)

Možnosti řešení zákonné povinnosti:

a) Zaměstnáte 4 osoby se zdravotním postižením

b) Odeberete výrobky nebo služby za 4 osoby tzn.:
4 x (7 x 33 429,- Kč)* = 4 x 234 003,- Kč = 936 012,- Kč (bez DPH)

c) Odvedete do státního rozpočtu částku za 4 osoby tzn.:
4 x (2,5 x 33 429,- Kč)** = 4 x 83 573,- Kč = 334 292,- Kč.

* 7x násobek průměrné měsíční mzdy (1-3 čtvrtletí daného roku)
** 2,5x násobek průměrné měsíční mzdy (1-3 čtvrtletí daného roku)

Volba náhradního plnění, jako nejvýhodnější a jasná volba: 

Pokud nemáte možnost zaměstnat OZP (osoby se zdravotním postižením) jako nejvýhodnější varianta pro Vaši společnost je využití náhradního plnění v plné výši nebo alespoň kombinaci.

Náhradní plnění Vám nabízí hned několik výhod. 

- pomůže Vám splnit povinný podíl

- získáte touto cestou užitečné služby či zboží, které stejně potřebujete nakoupit

- ušetříte na odvodu do státního rozpočtu 

- nepřímo podpoříte zaměstnávání OZP osob

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat na emailu info@e-rouska.cz

WitLims s.r.o.